Thursday, 23 Jan 2020

Reportáže

Darovali Sme Materiál Detskému Domovu V Necpaloch

V Detskom domove (DD) Necpaly sa uskutočnil zaujímavý sociálny projekt dobrovoľníctva, na ktorom spolupracovalo aj občianske združenie Kľúč od Martina, a to prostredníctvom darovaných farieb, štetcov a brúsnych papierov. Žiaci z Evanjelickej spojenej školy v Martine si opravu preliezačiek, hojdačiek a altánku vybrali ako svoj dobrovoľnícky projekt. A spolupracovali s deťmi z DD Necpaly.

Ježiš nás vysiela k núdznym, k tým, ktorí to najviac potrebujú. A tieto deti z domova to veľmi radi prijímajú, čokoľvek; kamarátstvo, priateľstvo, pekný úsmev. Je to nesmierne krásne, že títo ôsmaci môžu mať pocit zmysluplnosti, užitočnosti.

Mgr. Ľ. Froľo

Riaditeľ DD Mgr. Ladislav Adamovič sa poďakoval za darovaný materiál aj občianskemu združeniu Kľúč od Martina. Dobrovoľníkov sprevádzal učiteľ Mgr. Ľuboš Froľo, ktorý pripomenul, že službou pre iných získavajú vlastnú sebahodnotu a pocit šťastia. „Ježiš nás vysiela k núdznym, k tým, ktorí to najviac potrebujú. A tieto deti z domova to veľmi radi prijímajú, čokoľvek; kamarátstvo, priateľstvo, pekný úsmev. Je to nesmierne krásne, že títo ôsmaci môžu mať pocit zmysluplnosti, užitočnosti,“ povedal Froľo. Podobne to hodnotila aj jedna zo žiačok.„Zoznámila som sa s tromi dievčatami a bolo dobré počúvať také iné príbehy, ktoré my vlastne nepoznáme,“prezradila.