OZ Kľúč od Martina pomohlo zrenovovať preliezačky aj na ulici Mazúrovej. Poskytli sme farby a všetko potrebné. Avšak bez chuti pracovať a odhodlaných ľudí by sa nič nedialo. Spoločne s obyvateľmi tejto ulice sme upravili priestor pred bytovými domami v rámci našich možností. Teší nás, keď vidíme, že naša práca má pozitívne ohlasy a občania […]