Naše OZ Kľúč od Martina pomohlo na Ulici Jozefa Krónera v Martine orezať zeleň v blízkosti obytných domov. Boli sme aktívny spolu s ich obyvateľmi. Podarilo sa spojiť naše spoločné úsilie a upravili sme okolie týchto domov a skvalitnili sme verejný priestor pre všetkých. V najbližšej dobe plánujeme ďalšie aktivity v skrášľovaní a skvalitňovaní života v častiach nášho mesta Martin.