Tušili ste, čo je to imunosupresia a akú významnú úlohu má pre pacienta s transplantovaným orgánom? Ide o liek, ktorý každý človek s transplantovaným novým orgánom musí užívať od transplantácie po celú dobu, kým je daný orgán funkčný. (Pri obličkách, keď oblička zlyhá, tak sa oblička vyberie a pacient sa vráti na dialýzu.) Prečo je […]